whatis

Aslında komutlarla ilgili yardım dosyalarına ait minik bir veritabanı bulunur işletim sisteminde.

Bazen man ile yardım alamadığımız durumlarda kullanırız;

whatis ls

gdircolors(1), dircolors(1) - color setup for ls
git-locked(1)      - ls files that have been locked
git-ls-files(1)     - Show information about files in the index and the working tree
git-ls-remote(1)     - List references in a remote repository
git-ls-tree(1)      - List the contents of a tree object
git-mktree(1)      - Build a tree-object from ls-tree formatted text
gls(1), ls(1)      - list directory contents
npm-ls(1)        - List installed packages

bize ls ile ilgili olabilecek tüm komutların listesi gelir.